ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน

ป้อนรหัสนักเรียนและกดปุ่มค้นหา เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียน

สถิติการเข้าเรียนในวันนี้

สถิติการเข้าเรียนในวันนี้

ข้อมูลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

79.2

มัธยมศึกษาปีที่ 1

81.8

มัธยมศึกษาปีที่ 2

72.4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

79.0

มัธยมศึกษาปีที่ 4

82.9

มัธยมศึกษาปีที่ 5

68.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6


ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน

  • บันทึกการสอนรายวัน ครูผู้สอนประจำรายวิชา บันทึกการเข้าร่วมการเรียนรายวัน
  • ติดตามการเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมการเรียนของนักเรียนได้
  • สรุปผลข้อมูล สรุปผลข้อมูลการเข้าร่วมการเรียนรายระดับ รายห้อง และรายบุคคล